Spring til indhold
FORENINGEN FOR FOLKELIGHED - FOLKESTYRET HYLDER GRUNDLOVEN

VI KRÆVEDE EN UNDERSØGELSE
- Og Fik den!

Foreningen for folkelighed krævede, både ved vores store demonstration i Køebnhavn og Århus – men også på vores grundlovstour, at det ikke skulle være gratis for politikerne at bryde loven. OM der var foregået noget ulovligt vidste vi ikke, men vi krævede det undersøgt.
 
Nu ved vi, at ordren var ulovlig. Og hele forløbet har været aldeles uskønt. Uværdigt for et demokrati!

Regeringens samarbejde med kommissionen har været gennemført med utallige benspænd og sletninger – men sandheden ser ud til at komme frem nu.

Den 9 december sidder landets statsminister foran dommerne på Frederiksberg. Landets ledelse er for retten. 

Det var hvad vi bad om – og vi vil selvfølgelig markere denne begivenhed den 9 december på Frederiksberg med Justitia, der kigger forbi.

Hun var på tour rundt i hele landet – men grundet corona måtte vi stoppe hende. Nu er hun igen fremme…

FOLKESTYRET HYLDER GRUNDLOVEN!

Foreningen for folkelighed har følgende formål:

  • at stå vagt om grundloven og folkestyret.
  • at give udtryk for foreningens holdninger igennem demonstrationer og medier i samarbejde med borgere, institutioner, virksomheder og organisationer, der støtter foreningens formål.
  • at værne om og sikre lovfæstede rettigheder, der er tillagt borgere, herunder ved administrativ prøvelse af reguleringer og afgørelser og om nødvendigt i eget navn eller som mandatar for foreningens medlemmer, eller for enkelte af disse, anlægge retssager eller indtræde i allerede verserende retssager.

Baggrund

Corona-epidemien krævede i begyndelsen hurtige beslutninger - i en grad, der ikke hidtil er set i vores fælles danmarkshistorie. Vi lærte ord som forsigtighedsprincip og forsamlingsforbud - og det samfund, som vi kender og har opbygget sammen, blev politisk lukket ned. En særlov blev vedtaget af et enigt folketing, der gav ultimativ magt til regeringen - og samtidig satte demokratiet og folkestyret på midlertidig pause.

Nu kræver folket medbestemmelsen tilbage.

Det ønsker vi

Der skal være tid til at lytte, tid til at undersøge tingene til bunds - så der kan træffes meningsfyldte beslutninger. Vores demokratiske samfund skal ledes demokratisk.

Det ønsker regeringen ikke. Regeringen har fremsat en ny epidemi-lovgivning, der giver politikerne uindskrænket magt. Der udmeldes grundlovsstridige beslutninger og hæren sættes ind for at hjælpe myndighederne med at gennemføre ulovlige beslutninger. Selv når det går op for regeringen, at en ordre er ulovlig, fastholder de den.

Det har været dyrt - især på det menneskelige plan. Et erhverv er væk - og mange andre erhverv og mennesker lever i uvished for deres fremtid, når folkestyret er sat ud af kraft. Folket har ingen indflydelse på, hvilke beslutninger der dikteres fremover under den ønskede epidemilov. Det føles fremmed og usikkert.

Nu vil vi høres

Vi skal udvise politisk tillid til de mennesker vi har valgt, men det kræver, at alle bliver hørt og medinddraget i disse alvorlige beslutningerne. Nu vil vi høres!

Meld dig ind i foreningen for folkelighed!

HJÆLP OS

Vi har brug for dig

Crowdfunding

Demoen blev finansieret via crowdfunding. Indsamling sluttede samme dag i 2020. Tak for hjælpen.

Tilbyd din hjælp

Der er mange mange ting, som kræver et godt bagland ved en så stor demonstration. Vi har brug for hænder til praktiske gøremål.

FACEBOOK

Vi har ikke skyggen af økonomi og ingen store organisationer bag os - hjælp os derfor med at DELE vores opslag på Facebook.