Spring til indhold
FORENINGEN FOR FOLKELIGHED - om foreningen
Foreningen for folkelighed er en forening, der startede den 16 november 2020. I al hast gik en stor gruppe mennesker sammen om at arrangere en demonstration, der ville vise utilfredsheden med regeringens omgang med grundloven. 
 

Formålet er ifølge vedtægterne: 

– at stå vagt om grundloven og folkestyret.
– at give udtryk for foreningens holdninger igennem demonstrationer og medier i samarbejde med borgere, institutioner, virksomheder og organisationer, der støtter foreningens formål.
– at værne om og sikre lovfæstede rettigheder, der er tillagt borgere, herunder ved administrativ prøvelse af reguleringer og afgørelser og om nødvendigt i eget navn eller som mandatar for foreningens medlemmer, eller for enkelte af disse, anlægge retssager eller indtræde i allerede verserende retssager.

I starten fik vi lov at låne facebook-siden “oprør fra landet”, der allerede havde samlet en masse forskellige mennesker til debatsiden – og det gav en god ballast, at starte på et fundament, der allerede var kørende. Men vi stiftede hurtigt en forening, da vi hverken ser os som et landbrugs-oprør, en mink-kamp, en kamp for fiskeriet eller en kamp mellem by og land. Vi ser os som det hele under eet: En kamp for, at folkestyret igen bliver hørt – en kamp for, at man lytter til flere eksperter end statens egne ansatte – og en kamp for, at få undersøgt enhver regering i det sekund der er tivivl om deres handlinger i forhold til lovgivningen.

Baggrunden:
I november 2020 meddelte regeringen, at alle mink i landet skulle aflives. De fandt dog ud af, at der ikke var hjemmel. Alligevel fortsatte regeringen den ulovlige ordre med hjælp fra myndighederne, politi og hæren. Senere udtalte statsministeren, at hun havde fortsat uanset kendskabet til ulovligheden.
 
Vi lever i et retssamfund – og fundamentet for alt, vi foretager os sammen, er grundloven. Foreningen mener grundloven er brudt i denne forbindelse – ligesom vi kritiserer, at folkestyret reelt blev sat ud af kraft, da regeringen i marts 2020 fik uanet magt fra de øvrige partier. Det samarbejdende folkestyre og grundloven er landets fundament – og det skal vi benytte – og det skal holdes – også i krisetider. Ja vi vil endda påstå, at det netop er i krisetider fundamentet skal bevise, om det er stærkt nok.
 
Siden marts 2020 – og i særdeleshed i efteråret samme år – er utallige divergerende udtalelser kommer for dagens lys, så man med rette kan tvivle på, om landet ledes med saglighed, modspil fra opposition, nuancerede iagttagelser fra andre eksperter end statens egne. Og nu skændes politikerne om, hvorvidt det skal undersøges på den ene eller den anden måde.
 
Foreningen for folkelighed mener, at vi skal have en undersøgelseskommission hver eneste gang der er tvivl, om grundloven er overholdt. Det er sket utallige gange – og skal også ske denne gang. Det skal foregå med uvildige dommere og helt åbent, så borgerne i landet gennem pressen kan følge ethvert vidne, der tvinges til at give foretræde.

Regeringen har beskyldt embedsværket for alle fadæserne og erklærer sig ikke skyldige. De bruger tid på at fortælle medierne, at de ikke må kalde det en ordre og leder efter juridiske finurligheder, der kan bevise deres uskyld. Det må en kommission til bunds i – for åben mikrofon – så vi kan enten rense eller dømme landets ledelse. Foreningen vil gennem demonstrationer, offentlig debat og folkeoplysning vække folkestyret påny, ligesom vi tager land og rige rundt, for at uddele grundloven til folket.

Medlemsskab kan tegnes her på hjemmesiden. Se vedtægterne her