Spring til indhold
FOLKESTYRET HYLDER GRUNDLOVEN - SVAR PÅ TILTALE

LÆS OG TÆNK FØR DU TASTER!

Siden vi formåede at samle 9.000 mennesker på en uge under den fane, som kræver regeringen undersøgt, har spindoktorer og facebookkrigere haft en fest med at lede efter al muligt, de kan bruge til at forklare protesten. 

De fleste farer til tasterne uden at læse eller sætte sig ind i nuancer. Uden nuancer dør enhver samtale! Det er uværdigt og siger mere om afsenderen.

Her har vi derfor svar på de ting, der konstant sendes afsted som copy/paste i kommentarspor og ukritiske delinger.

Jo da, i den grad! Vi anklages af facebookkrigere for at “sprede smitte ud til 55 byer” men den anklage er helt uden fakta.

Det vi gør er, at en lokal formand kører EEN VOGN ind i en by, stiller den på torvet, vi ifører os mundbind og deler foldere ud. Klokken 14 kører vognen igen – og køretøjer af enhver art tilbydes at køre bag vognen i et optog til næste by.

Det er den mest corona-venlige demonstration der nogensinde er set, da ingen mødes. Vi markerer, uden at blokere – og vi markerer ved at leve op til anbefalingerne! 

Enkelte gange på ruten laver vi markeringen lidt større med taler, men der opfordrer vi til afstand og mundbind – så folk ikke smittes. De står udenfor, med samme afstand som i teatre eller lign. 

I forhold til demonstrationerne i Aarhus og København opfordrede vi til afstand og endda mundbind, selvom det var udendørs. Dronebilleder viser, at folk stod fornuftigt.

Nej. Der er ingen organisationer bag. Mistanken opstår nok, fordi det virker helt ufatteligt, at man på en uge kan stable alt det på benene. Og derfor tænker folk, at der må være store muskler bag.

Det er en ret gammeldags tankegang!

I dag er sociale medier en stærk værktøjskasse. Jeppe Søe fik ideen på en demonstration i Aalborg en fredag. Han ringede lørdag til forskellige folk i hans netværk, som både var fra landbruget og fiskeriet og rejsebranche og kultur mv. Mandag satte han en begivenhed op på Facebook og lavede en gruppe derinde, oprørets hjælpegruppe, der tirsdag morgen havde 800 medlemmer. Sammen med dem kunne alt ske. Da vi skulle bruge en blokvogn som scene, svarede en fra hjælpegruppen på 5 minutter.

Det er tankevækkende, at folk er så gammelsdags i hovedet, at de ikke har forstået Facebooks sammenhængskraft. Thunberg startede med bare at sætte billeder af sig selv i strejke på sociale medier, det arabiske forår startede på YouTube, dem der larmer foran Christiansborg finder sammen i fællesskaber online. 

Det er det samme der skete for os.

Og da demonstrationens budskab er så bredt, at enhver demokrat bør kunne være enig – nemlig at grundloven er hellig og skal overholdes – og enhver tvivl om lovbrud skal undersøges – fik vi bred deltagelse. Mange ser kun landbruget, og kalder os en “traktordemonstration”, sikkert fordi traktorer fylder mere end mennesker – men opbakningen er enorm fra alle mulige sider af det danske samfund. 

Det er såmænd også tanken. Vi er ikke en landbrugsdemo, ikke en mink-demo, ikke en fiskeri-demo, ikke en mundbinds-demo, ikke en blå eller rød demo – vi er det hele, for alle, der kan stå under det enkle demokratiske budskab: Tvivl om grundlovsbrud skal undersøges af en kommission. 

Hvad du så ellers har af holdninger, baggrund, organisering, politisk ståsted eller andet, er din sag – ikke vores. Det fælles ligger i demonstrationens krav.

 

Nej! Det er det absolut ikke. Myten er sejlivet, men det gør den ikke mere rigtig. 

Det har fra start været vigtigt, at foreningen ikke havde grobund i en organisation. Det var vigtigt, det ikke kun var landbrug. Det var vigtigt, at det ikke var enten blåt eller rødt. Styregruppen, som talte sammen om lørdagen før demoen for første gang, bestod af vidt forskellige mennesker – fra alle mulige dele af samfundet. Der er folk, som er medlemmer af Landbrug og fødevarer og der er Peter, som er med i bæredygtigt landbrug – som deltog helt på linje med 15 andre. 

Ingen af de personer, der er medlemmer af en orgnanisation, har haft mere at sige end alle andre. Ingen af dem, fik mere taletid end andre. Ingen af dem kunne få logoer eller holdninger frem, som hele gruppen ikke kunne nikke til.

Og da demonstrationen ikke er topstyret, kan enhver frit tale med pressen. Det har mange af os gjort løbende – også Peter Kiær. At han kæmper for den del af sagen, der handler om landbrug og mink, kan ikke komme bag på ret mange. At foreningens formand Jeppe Søe kæmper for pressens manglende mulighed for at stille kritiske spørgsmål på pressemøder, kan heller ikke undre. At fiskerne er imod overvågning af deres arbejdsplads, er vel heller ikke breaking news.

Pressen har selv – helt frit – kunne vælge, hvem de ringede til for at interviewe. Ingen kunne udtale sig på alles vegne, da demonstrationen jo netop er forskelligheder som mødtes under en samlende fane, der hedder grundloven.

Det var nok en fejl, at alle kunne gå i fjernsynet – selvom den var tænkt som mangfoldighed og ytringsfrihed, da pressen åbenlyst ønskede Peter Kiær, for at kunne fremføre en pointe om, at demoen ikke var folkelig – men var bæredygtigt landbrug.

Enten må vi lære af det, eller også skal vi vælge IKKE at acceptere, at alt i verden kræver målrettede strategiske regler for, hvem der må tale frit med pressen. Som samfund bør vi stole på pressens neutrale tilgang til virkeligheden – og neutrale valg af interview-personer. 

Myten stammer fra Deadline på DR, som spurgte Peter Kiær (som er næstformand i Bæredygtigt Landbrug) om de stod bag. Peter Kiær afviste. Selvom der hverken blev fremlagt beviser eller dokumentation, påstår folk det er en “afsløring”. Det var det ikke, det var et spørgsmål. Og DR fik svar. Svaret var nej!

Også foreningens formand, Jeppe Søe, beskyldes af mediet “Gylle.dk” at være “strateg og medierådgiver” for Bæredygtigt landbrug. Der fremlægges intet andet bevis, end at Søe har holdt to foredrag for Bæredygtigt Landbrug. Dette er korrekt. Søe har holdt foredrag siden 1996 – heraf godt 700 for landmænd og følgeerhverv. To af dem var for Bæredygtigt Landbrug. Det gør ham ikke til hverken ansat, tilknyttet, strateg eller rådgiver! Mediet er desværre det rene fake news.

Der er ikke fremlagt et eneste bevis på, at BL skulle stå bag demonstrationen, kun påstande og alskens angreb.  BL bakkede op om foreningens demonstration, ligesom de fleste andre organisationer har gjort.

Også topfolk fra Landbrug og Fødevarer deltog med traktor og lagde det på deres facebook. 

Så det er absolut en myte – der forsøger at forklare og angibe – fremfor at lytte og samtale.

Nej! Dette er hverken rødt eller blåt. Det er klart, at de blå partier ønsker at sige meget højt, at de er vrede ligesom vi er

– men det er jo de blå partiers egen skyld! 

I marts gav de blå partier magten fra sig – i hænderne på regeringen. Det er deres skyld, at folkestyret har været sat ud af kraft! Men det er regeringens skyld, at de udnyttede magten til at lave en glasklokke, hvor de kunne sidde og blive enige med sig selv. 

Det er derfor helt på månen, at nogle mener vi er blå. Vi er borgere i Danmark, der synes lovgivning er vigtig. Og vi kræver en uvildig og helt åben kommissionsundersøgelse, så vi kan få frem, om Grundloven og lovgivningen er brudt. Den slags skal nedsættes omgående, når der sås tvivl om hjemmel – ligesom det er sket med Støjberg, Ninn Hansen m.fl. gennem tiden. Og denne gang er der ingen tvivl – regeringen har blankt indrømmet lovbrud. Statsministeren endda udtalt, at hun ville have gjort det igen, selvom hun vidste det var ulovligt.

Er vi så blå?
Nej. Der er faktisk mange blå partier, der synes vi er møg irriterende, fordi de gerne selv vil lave strategier for deres omvendelse fra en sovende opposition til en vågen. Det ønsker vi ikke at vente på. Berlingske peger endda på, at vores demonstrationer er skadelige for blå blok. 

Det er vi ligeglade med. For os handler det ikke om at hjælpe eller skade forskellige blokke – men om at retfærdigheden skal ske fyldest – og undersøgelsen på plads.

Hvorfor tror folk vi er blå?
Det svar er nok nemt at give. Det eneste folk ser, er traktorer – og der er fortsat en opfattelse af, at traktorer tilhører Venstre. En traktor er nemmere at se, end et menneske der står med et banner som kræver grundloven styrket.

Ydermere havde vi inviteret samtlige partier til at tale på vores demonstration (se dette punkt) og KUN de blå partier takkede ja. Vi har fået svar fra alle de “røde” støttepartier, som meddelte “de ikke havde tid til at finde en taler”. Kun Radikales Sofie Carsten Nielsen har direkte erklæret ærgelse over ikke at kunne komme, da de havde bestyrelsesmøde i partiet. ALLE var inviteret – kun de blå kom. De kunne så til gengæld høre kritiske talere i hobetal, der kritiserede det samlede folketing for passivt spil.

Ja, der var en traktor på en helt anden demonstration i Agerskov før vores, der havde et banner med Mette Frederiksen i nazi-uniform. Det billede er brugt som symbol på et oprørsk og unuanceret landbrug, der usagligt angriber.

Banneret kom IKKE fra vores demonstration. Da vi så det, fyldte det os med afsky. Vi tog STÆRKT afstand fra banneret på alle medier – og på hjemmesiden – og vi gjorde det helt klart for alle, at hvis nogle kom med sådan et banner til vores demonstrationer, ville de ikke få lov at være med. Vi havde også vagter på alle syv opsamlingspladser, der kiggede om der var udsagn med som det.

Det var der ikke! 

På vores demonstration var en stor mangfoldighed af bannere, lige fra nogle der ønskede regeringens afgang, nogle der var imod mundbind og epidemilove til traktorer med banneret “HVIS METTE SKIFTER BRANCHE, GIVER JEG VEGANSK EN CHANCE”.

Vi mener det lille smil og den danske samtaleform på bunden er, at have respekt for sine modstandere. Derfor ingen ondskabsfulde bannere i vores demonstrationer!

Demonstrationerne i Aarhus og København var opdelt i to. I første time fik folkestyret INDENFOR borgens mure taletid – i anden time folkestyret UDENFOR borgens mure.

Samtlige partier fik muligheden for at sende en taler. Det var op til dem selv, hvem de sendte. 

Som det kunne ses, valgte alle røde partier at blive væk. Radikale har senere beklaget. Andre svarede, at de ikke “havde tid til at finde en taler”.

Det er op til dem selv at finde en taler – eller vælge at blive væk!

I Aarhus talte Støjberg og en enkelt sætning fra hendes mund, ryddede forsider. Det er Inger Støjberg dygtig til.

Vi blev straks som forening kaldt “trumptister” eller “højrenationalistiske” fordi en række artikler benyttede nazi-banneret fra Agerskov (altså en helt anden demonstration vi ikke arrangerede). Det sælger sikkert aviser, men det lugter grimt af fake news.

Vi har altså ikke fået manus på forhånd eller tjekket hvad voksne mennesker, med politisk blod i årerne, vil sige til en demonstration. Alle fik ordet helt frit – som det bør være – og må selv stå på mål for deres holdninger og ord.

Der var i alt 25 taler på de to demoer – en enkelt sætning er derfor ikke et retvisende billede. 

Og det skal nævnes, at mange taler i “den folkelige time” angreb blå blok for passivt spil.

 

Det gør vi faktisk ikke. Vi kræver, at enhver tvivl om lovbrud undersøges til bunds. Ingen er dømt, før der er undersøgt noget og falder en “dom”. 

En undersøgelse kan både rense eller straffe regeringen. Det er derfor det hedder en undersøgelse.

Der er flere undersøgelser i spil – ligesom politikerne kan føre lange debatter om størrelsen på næser. De kan ikke blive enige om, hvordan politikerne skal undersøge sig selv.

Der er en advokatundersøgelse som forslag – det er en ret blid form for undersøgelse, der i virkeligheden rent praktisk kun fastslår, om der er noget at komme efter som skal undersøges nærmere.

Så har de radikale foreslået en helt ny form for undersøgelse, der ikke er prøvet før. 

Og så er der den gode gamle og meget grundige kommissionsundersøgelse, som Støjberg f.ekjs. sidder i netop nu – og det er den vi også mener skal i spil denne gang, da alle udtaler sig under vidneansvar og alt der foregår er helt offentligt, så pressen kan lytte med.

Så vi kræver ikke regeringens afgang. Vi mener, at alle der har erkendt at handle uden hjemmel er uværdige til at fortsætte på deres poster, og skulle følge efter Mogens Jensen – men hvem disse er, skal en undersøgelse jo netop kortlægge.

Man kan ikke kalde sig demokrat og være imod en grundig undersøgelse af folketingets magt.

Absolut ikke. Vi havde hele ugen glimrende samarbejde med politiet i både København og Aarhus. Herfra fik vi tilladelse til både demonstration og kørsel i traktorer. 

Det er korrekt, at rigspolitiet aftenen før kl 21 pludselig præcicerede tilladelsen, men på det tidspunkt var langt de fleste allerede kørt hjemmefra og fik ikke denne besked, de rettede sig efter tilladelsen, som de havde med i førerhuset.

Der deltog i alt 1.000 traktorer – og der blev uddelt 7 bøder. Vi ved endnu ikke, hvad bøderne blev uddelt for, det kan jo være et smadret blinklys eller lign. Vi har ikke kendskab til en eneste, der er sigtet for kørsel i traktor, da tilladelsen jo var givet sort på hvidt.

Det er vores tanke, at hvis man samler 1.000 personbiler på langelinje, og politiet kigger dem efter, vil der også blive uddelt nogle få bøder.

I forhold til Diesel skulle traktorer selv sørge for at få tanken fyldt op med det brændstof, som SKAT kræver til sådanne kørsler. Alle førere vidste, der ville blive taget prøver – og der er ikke lavet en eneste sag d.d.

Vi kan kun rose politiet – og har fået ros retur – for den fredelige og ordentlige måde, demonstrationen foregik på.

VI TOG HENSYN TIL KBH!
Nogle mener slet ikke, at vi skulle demonstrarer i vores allesammens hovedstad, fordi vi dermed “generer københavnerne”. Vi melder hus forbi på påstanden. 

– Vi lagde med vilje demonstrationen på en lørdag

– Vi ønskede at stå foran Christiansborg, men synes ganske enkelt det ville ødelægge for meget for byens indre liv og være til stor gene, så vi lagde i stedet pladsen helt ude på Langelinjes yderste mole. 

– Vi kunne i virkeligheden godt have tænkt os en samlet lang linje af 600 traktorer – men vi synes igen, det ville ødelægge byens liv – derfor foreslog vi selv 4 opsamlingssteder i KBH og tre i Aarhus, udenfor byen – så traktorer kunne komme ind ad tre veje og dermed ikke stoppe byens liv.

Ærligt talt, kunne vi have krævet nærmest hvad vi ønskede – da demonstrationer er nærmest hæmningsløst lovlige. Det var os der ønskede en fredelig, rolig og ikke mindst ikke-for-forstyrrende demo. Det fik vi.

Hvis du har noget, du slet ikke kan forstå, så send endelig en mail til jeppe@jeppe.dk – så skal jeg svare dig OG lægge svaret herind, så alt kommer frem.

Alle disse “svar på tiltale” er skrevet af foreningen formand, Jeppe Søe. Det er dermed foreningens officielle udmelding, omend der nemt i både medlemskreds eller bestyrelse kan være folk, som har andre holdninger personligt. Formanden kan på demokratisk vis altid væltes på den årlige generalforsamling.